• HORA: 12:15h TU
  • Nº WOLF: 83
  • SEEING: Dolent
  • OBSERVACIONS: Forces núvols mitjos durant l’observació, que han impossibilitat fer més frames de captura.
  • LINK A LA IMATGE EN GRAN