Camp d’Aprenentatge de Pujalt

El Camp d’Aprenentatge de Pujalt està situat a l’Observatori de Pujalt que és un observatori meteorològic i astronòmic a on observem el cel de dia i de nit. Està situat a 750m d’altitud a la Catalunya Central. En aquest indret privilegiat portem a terme investigació i didàctica de la meteorologia i l’astronomia i a la vegada també didàctica i conscienciació pel medi ambient i les energies renovables. També hi treballem la Guerra Civil.

Aquest proper curs 2023-2024 serem Camp d’Aprenentatge després de 9 cursos com a Entorn. Formem part d’una xarxa de 19 Camps i 2 Entorns d’Aprenentatge que treballem conjuntament amb els centres educatius per promoure l’aprenentatge de l’alumnat a través d’oferir activitats didàctiques innovadores realitzades en un medi natural o cultural singular de Catalunya i contribuir a l’aprofundiment de la formació competencial de l’alumne. Som “Servei Educatiu”.

Al Camp d’Aprenentatge de Pujalt  treballem en 4 àmbits:

 • Àmbit de la Meteorologia.
 • Àmbit de lAstronomia
 • Àmbit de les Energies Renovables i residus.
 • Àmbit de la Guerra Civil.

El treball en aquests diferents àmbits es basa inicialment en l’observació, primer punt del mètode científic. Motivem als alumnes a que es facin preguntes i que elaborin hipòtesis.

Les edats de treball van des de 1r de primària fins a 2n de batxillerat en unes activitats graduades en funció del nivell i les edats dels alumnes.

Abans de la sortida/estada hi ha un treball previ entre el centre i el CdA de Pujalt per tal de dissenyar el projecte de treball de forma conjunta: el treball previ, el treball del dia de la sortida/estada i el treball posterior. El treball posterior a la sortida serà compartit entre el centre i el CdA. Per començar a posar fil a l’agulla el primer que fem és compartir una enquesta de coneixença que ens serveix com a punt de partida.

En el cas de sortides d’un dia s’aconsella treballar un sol àmbit donades les possibilitats de treball que permetran un millor aprofundiment en l’aprenentatge de l’alumnat.

Clica al botó de sota per descarregar la nostra oferta educativa:

Sortides d'un dia: Meteorologia

El CdA de Pujalt ofereix un “Taller de Meteorologia” adaptable als diferents nivells i edats dels alumnes en que s’ensenya la forma de treballar de la meteorologia i que serveix com a model per entendre com treballa la ciència. La ciència vol conèixer les lleis de la natura. Per fer-ho es fa preguntes dels fenòmens que observa, emet hipòtesis, recull dades i les processa per tal de confirmar hipòtesis i poder preveure el comportament d’aquesta natura i així poder-se avançar. La dona o home del temps observa els fenòmens i es fa preguntes, elabora hipòtesis i fa recollida de dades meteorològiques amb les que es portaran a terme els models meteorològics que interpretarà la mateixa dona o home per portar a terme una predicció meteorològica

Els objectius principals del “Taller de Meteorologia” són:

Aprendre i realitzar el treball de l’observador/a meteorològic en el seu dia a dia.

– Observar la natura que ens envolta plantejant preguntes.

Fer-se preguntes, elaborar hipòtesis i trobar-ne les respostes tot fent ciència.

Entendre el funcionament de l’atmosfera a través d’experiments.

Aprendre els elements claus d’una predicció meteorològica.

El taller consta de dues parts: l’observació meteorològica i els experiments meteorològics. Durada total entre 3 i 4 hores.

 

Abans de començar es fa una posada en comú inicial tots junts per enllaçar amb el treball previ fet a l’escola en el moment 1. S’aprofita per fer una ullada al meteosat del dia i també al mapa isobàric per tal de veure quina és la situació meteorològica que hi ha. Una vegada fet això ja ens dividim en 2 o 3 grups per tal de portar a terme per separat cada part del taller. Mentre un grup fa l’observació meteorològica l’altra grup fa els experiments. Cada grup pot estar format per 15-30 alumnes de tal manera que a la vegada podem treballar amb 2 grups de 30 a 60 alumnes. Podem arribar a atendre 3 grups i en aquest cas dividim la part de l’observació meteorològica en dues parts. En cas de ser un grup més nombrós es recomana venir dos dies per tal de poder treballar millor amb els alumnes.

Part d’observació meteorològica:

En aquesta part s’explica la importància de la figura de l’observador/a meteorològic/a i es repassa les diferents observacions que farem. A partir d’aquí es porta a terme l’observació meteorològica del dia recollint les dades en el quadern d’observacions. Finalment s’ensenyen i s’expliquen els diferents aparells de mesura que disposa l’Observatori de Pujalt per acabar de completar el seguiment de l’atmosfera.

 

Part d’experiments meteorològics:

En aquesta part es porten a terme un seguit d’experiments relacionats amb la meteorologia que s’escolleixen a partir de l’enquesta de coneixença i treball que fan abans de venir l’alumnat. Aquests experiments ajudaran a entendre el comportament de l’atmosfera i com aquesta s’ho fa per formar núvols. L’alumnat participa en la realització dels experiments. S’observa, es porten a terme preguntes, s’emeten hipòtesis i s’experimenta per tal de confirmar les hipòtesis i entendre així quines claus hi ha darrera una predicció meteorològica.

Els alumnes reben un quadern per portar a terme les observacions meteorològiques del taller i prendre nota dels experiments.

En el quadern d’observacions també hi ha nocions bàsiques de meteorologia per tal de fer front a l’observació meteorològica així com adreces web d’interès meteorològic.

Un cop fet el taller l’escola rep el psicròmetre-fona que faran servir per mesurar la temperatura i la humitat a l’observació per tal que el puguin utilitzar per prendre temperatura i humitat a l’escola.

Cal portar llapis, goma, carpeta de suport i venir abrigats.

 

El taller de meteorologia es pot completar amb una visita al Radar Meteorològic de la Panadella.  

Per més informació podeu enviar mail a info@observatoridepujalt.cat

Sortides d'un dia: Astronomia

En aquest àmbit s’ofereix diferents activitats lligades a l’astronomia adaptables als diferents nivells, edats i objectius d’aprenentatge. Abans de la visita es planifica amb l’escola el treball que es portarà a terme el dia de la visita i també possibles activitats abans i després de la sortida. En funció del que es vulgui treballar des del centre podrem oferir unes activitats o unes altres.

 

S’ofereixen activitats de dia i de nit:

De dia:

 • Treballem l’astronomia: Es fa una combinació d’activitats adaptables al nivell de l’alumnat i als objectius d’aprenentatge. Durada entre 3-4h.

Activitats:

 • La llum del Sol, reproducció de les fases de la Lluna, eclipsis i per què tenim estacions? (1-2h).
 • Moviment del cel diürn i nocturn, com trobar l’estrella polar (dins el planetari), el moviment dels planetes (Sistema Solar), la força de la gravetat, com s’aguanten els satèl·lits i experiments relacionats amb l’astronomia. (1-2h).
 • Recorregut a peu pel Sistema Solar a escala 4km. (2h)
 • Observació solar, observació amb telescopi, llançament coet, com viuen els astronautes i viatge virtual per l’Univers, dins del planetari. (1-2h).

   

  De nit:

  • Observació astronòmica: Observació que es porta a terme inicialment a ull nu ensenyant com trobar l’estrella polar i les constel·lacions més visibles. Acte seguit s’observa pel telescopi Guille i de Solà, TGS, un dels telescopis més grans de Catalunya. Finalment es posa una càmera al telescopi i es fa observació amb càmera per acabar d’observar objectes de cel profund, com nebuloses, galàxies i cúmuls. Abans de l’observació es pot fer una petita part de planetari per treballar el moviment del cel de dia i de nit. (3h).

   

  Descripció de les activitats:

  Treballem l’astronomia (activitats de dia):

  Es treballa amb 2-3 grups de 15-20 alumnes cada grup. Cada grup porta a terme per separat una activitat i per tan a la vegada es pot treballar amb un màxim de 60 alumnes i 3 activitats simultànies. A partir de l’enquesta de coneixença i dels acords previs es decideix la combinació d’activitats que es portaran a terme.

  La durada total és d’unes 3-4h.

  L’alumnat rep un petit dossier adaptat.

   

  Els objectius de treball són:

  – Entendre i ser capaç de reproduir el procés pel qual es produeixen les fases de la Lluna i els eclipsis de Sol i de Lluna.

  Aprendre conceptes bàsics d’astronomia: El moviment dels astres a la volta celest, el moviment i la posició dels planetes en el Sistema Solar, com es produeixen les estacions, com s’aguanten els satèl·lits, la força de la gravetat, etc.

  Aprendre a observar amb un telescopi.

  Observar els objectes principals que podem observar a la nit amb i sense telescopi.

  Aprendre els perills de l’observació solar.

   

  Activitats:

   

  La llum del Sol, reproducció de les fases de la Lluna, eclipsis i per què tenim estacions?

  En aquesta activitat es comença ensenyant l’heliògraf i s’introdueix la llum com a punt de partida important per l’astronomia. Després es passa a l’interior de l’Observatori a on a les fosques es farà una reproducció de les fases de la Lluna i més tard dels eclipsis de Sol i de Lluna. Per acabar es treballarà el per què tenim estacions a partir de la inclinació de la Terra i fent servir també la llum. També es juga amb els colors de la llum, la dispersió i altres.

   

  Utilització del telescopi, moviment del cel diürn i nocturn…..

  En aquesta activitat es comença ensenyant les diferents parts d’un telescopi amb muntura Dobson per tal d’entendre com funciona el joc de miralls. Acte seguit observen amb el telescopi un dibuix d’una constel·lació situada a 30m. Després s’ensenya el moviment del cel de dia i de nit amb un programa estel·lar a partir del qual aprenen a trobar l’estrella polar. L’orientació a partir de l’estrella polar ens porta a com orientar-nos a partir del Sol i un rellotge. Després es treballa amb el Sistema Solar i es treballa per descobrir la força que atreu els planetes al voltant del Sol i per què aquests no cauen cap al Sol. Finalment es treballa com es posa en òrbita un satèl·lit.

  Recorregut a peu pel Sistema Solar

  L’activitat consisteix en fer una caminada de 4km en un Sistema Solar a escala. S’ha reduït la distància entre planetes i el tamany d’aquests amb la mateixa escala. D’aquesta manera ens fem una idea de com són les distàncies dins del Sistema Solar. Els 4km representen la distància del Sol al darrer planeta Neptú. Sortirem d’un Sol dibuixat de 120cm de diàmetre i ens anirem trobant els planetes amb 3 dimensions amb les seves mides corresponents. A l’arribar a cada planeta es fa una petita explicació sobre el planeta. Des dels tres primers planetes es pot veure el Sol dibuixat i així fer la comparativa amb com veuríem el Sol real des de cada un d’ells.

  A l’acabar es recorda que caldria caminar 36.000km per arribar a l’estrella més propera en aquest Sistema Solar a escala. També es treballa la gravetat, com s’aguanten els planetes i com es posen en òrbita els satèl·lits.

  L’activitat té una durada de 2h i és adaptable a diferents edats i nivells.

   

  Observació solar i viatge virtual per l’Univers dins del planetari

  L’activitat es comença observant el Sol a través del telescopi sense filtre tot ensenyant els perills i cremant un paper amb la llum del Sol a la sortida de l’ocular. S’observa amb ulleres amb filtre. Acte seguit es fa l’observació amb el telescopi solar amb filtre d’hidrogen disponible dins de la cúpula al costat del TGS. S’ensenya també com fer una observació solar segura si tenim un telescopi i no tenim cap filtre. En aquesta part inicial es parla de les tempestes solars i les aurores boreals.

  Una vegada feta aquesta observació del Sol real, es passa a fer un viatge virtual per l’Univers amb l’ajuda d’un programa que ho permet dins del planetari. Sortirem de la Terra i anirem passant primer per la Lluna, els planetes del Sistema Solar, cúmuls i nebuloses de la nostra galàxia, forats negres, etc.

  També és possible portar a terme el llançament d’un coet i parlar sobre com viuen els astronautes a l’espai.

  L’activitat té una durada entre 1-2 hores i és adaptable a diferents edats i nivells.

   

   

  Planetari

  El planetari consisteix en una mitja bombolla de 4,5m de diàmetre a on projectem el cel. Hi caben uns 15-20 alumnes i en ell ensenyem el moviment del cel de dia i de nit, el moviment d’aquest al voltant de l’estrella polar, el moviment del Sol al voltant de la volta celest al llarg de l’any a on es pot observar els diferents recorreguts que hi fa, el moviment del Sol a prop de l’equador i a prop del pol, fases i eclipsis. Aquestes observacions es complementen amb petits vídeos que ens ensenyen a entendre el moviment relatiu del cel vist des de la Terra, la formació d’estrelles i de sistemes planetaris, el sol i les seves ejeccions de massa que provoquen les aurores boreals i australs i moltes més coses. L’activitat té una durada de 1-2h.

  Observació astronòmica (activitat nocturna)

  L’observació es porta a terme ja de nit i l’hora per començar l’activitat dependrà de l’època de l’any. La durada és d’entre 2,5-3h aproximadament.

  Es pot treballar amb dos grups de màxim uns 20 alumnes, 40 en total.

   

  Objectius:

  • Observar a través d’un telescopi.
  • Observar el cel a ull nu, saber-se orientar tot trobant l’estrella polar i reconèixer algunes constel·lacions a la volta celest.
  • Aprendre astronomia a partir de l’observació astronòmica.
  • Despertar la curiositat científica.

   

  Primera part

  Es porta a terme a dins del planetari de 4,5m de diàmetre a on s’ensenya el moviment del cel de dia i de nit i altres sabers relacionats amb l’astronomia.

  A la vegada es treballa com s’aguanten els planetes al voltant del Sol, com posem un satèl·lit en òrbita, la gravetat, etc.

  Durada de 1h aproximadament. Els 2 grups fan activitats simultàniament.

   

  Segona part

  Es porta a terme l’observació astronòmica amb el telescopi TGS de 51cm de diàmetre situat a dins de la cúpula. S’observa amb el telescopi els objectes visibles aquella nit: la Lluna, els planetes visibles, estrelles dobles, nebuloses, cúmuls, galàxies… Tot plegat si la nit és bona. També s’ensenyen algunes constel·lacions i s’explica com trobar l’estrella Polar a partir de l’Óssa Major. S’acompanya l’observació de les explicacions adients. En acabar, si les condicions són bones, es posa càmera al telescopi i s’observa des de la sala alguns objectes de cel profund, nebuloses, galàxies i cúmuls d’estrelles. Aquesta part té una durada al voltant de les 2h.

  Cal venir abrigats.

   

  Per més informació podeu enviar mail a info@observatoridepujalt.cat

  Sortides d'un dia: Energies renovables

  En aquest àmbit s’ofereix un paquet d’activitats que es poden combinar entre elles adaptables als diferents nivells i edats dels alumnes. Abans de la visita es planifica amb l’escola el treball que es portarà a terme el dia de la visita i també possibles activitats abans i després de la sortida. El Camp d’Aprenentatge de Pujalt, amb un parc eòlic amb 70 molins de 2MW de potència, convida a portar a terme l’activitat. A part del parc hi ha un aerogenerador cooperatiu, l’únic de l’estat espanyol, el molí de “Viure de l’aire”. Al llarg de les activitats ens aturarem en aquest molí i també passarem pel dipòsit de residus de Pujalt.

  Activitats:

       Demostracions d’energies renovables

  Què és l’energia? D’on prové en origen l’energia que consumim a Catalunya? Eficiència energètica. Energies renovables. Són 100% netes les energies renovables? Projecte Viure de l’Aire. Demostracions d’energia solar tèrmica i fotovoltaica i com generar hidrogen a partir d’electricitat per tal de copsar una manera diferent d’acumular energia elèctrica.

  Contaminació ambiental per partícules emeses per combustió o per partícules radioactives. 2 demostracions/experiments per observar com la meteorologia ajuda a concentrar o dispersar la contaminació ambiental. 1-2h.

  Visita al dipòsit controlat de residus de Pujalt

  Observació i explicació per part d’un treballador del dipòsit del procés que tenen els residus que hi entren. Procés semblant al que tenen les deixalles que generem cadascú de nosaltres a casa i que van a parar al contenidor de rebuig, el gris. Gairebé cada català genera cada dia 1kg de rebuig. 45min.

  Volta en bicicleta per Pujalt

  Recorregut d’uns 8-12km en que l’alumnat va amb bicicleta pels volts de Pujalt guiats per un professional de l’empresa que subministra les bicicletes i per un docent del Camp d’Aprenentatge de Pujalt. L’activitat es porta a terme amb un cotxe escombra que pot recollir l’alumnat que pugui tenir algun problema. Els mestres també acompanyen l’activitat en bicicleta. Amb la volta s’arriba fins als peus del molí de Viure de l’Aire a on es fa una explicació del funcionament del parc eòlic. També s’arriba a un mirador des d’on es pot observar el dipòsit controlat de residus i des d’on s’explica el seu funcionament. Durada de 2,5h a 3h. Per fer aquesta activitat cal contractar el servei de l’empresa que ens subministra les bicicletes i fa el guiatge. Es fa pressupost a mida pel centre

   

   

  Els objectius de les diferents activitats són:

  Entendre el concepte d’energia i d’on prové, i el d’eficiència energètica.

  Entendre el procés de generació i transport de l’energia elèctrica.

  Aprendre, observant demostracions, el concepte de renovable i no renovable.

  – Conèixer el consum d’energia a Catalunya a partir de la font.

  – Conscienciar a l’alumne dels residus que generem.

  – Observar i aprendre com funciona un dipòsit controlat de residus.

  Aquestes activitats es poden lligar en un paquet de dues activitats que es poden fer a la vegada, amb 2 grups estables de 15-30 alumnes, en total 30-60 alumnes. Una activitat és al CdA de Pujalt, a on es farà la part de les demostracions, i l’altra és exterior. Consta de dues modalitats: o fer-la en bicicleta, llavors no s’entra a dins del dipòsit, o fer-la amb l’autocar del centre de tal manera que es pot fer una parada a sota de l’aerogenerador de Viure de l’Aire i es pot arribar a entrar per fer la visita al dipòsit.

  Durada del paquet amb 2 activitats és d’entre 3-5h.

   

  Per més informació podeu enviar mail a info@observatoridepujalt.cat

  Sortides d'un dia: La Guerra Civil - Visita al Memorial de l’Exèrcit Popular

  A Pujalt a l’any 1938 es va construir una base d’instrucció per on van passar 20.000 soldats que van anar a la batalla de l’Ebre. A partir de l’any 2004 es va portar a terme una rehabilitació per part de l’Ajuntament dels barracons on dormien els soldats, cuines, refugis i altres punts d’interès que hi havia al poble, el Memorial de l’Exèrcit Popular. Tot plegat ens porta un context ideal per viure amb els alumnes com va ser la Guerra Civil Espanyola a Catalunya.

  Amb els alumnes es porta a terme una visita al Memorial amb dues parts:

  Una interior que es porta a terme al centre d’interpretació on es visita el museu on hi ha un recull d’objectes trobats a la mateixa base d’instrucció, objectes personals, cedits per excombatents i familiars, i una mica d’història dels soldats que hi vivien. Aquesta part es complementa amb un audiovisual amb les vivències reals dels que en aquell moment eren els nens del poble, on expliquen el seu punt de vista i com ho van viure.

  – Una exterior on es passeja pel Bosc dels Obacs, un bosc amb encant que amaga les restes reconstruïdes del que va ser la base d’instrucció del XVIIIè cos de l’Exèrcit Popular. Tot passejant entre les restes, observaran i comprendran una mica millor com entrenaven, com s’organitzaven i com vivien els soldats durant la Guerra Civil a Pujalt. El dia a dia, sentiments, relacions, etc. D’un esdeveniment proper i llunyà al mateix temps, però, del qual s’ha de mantenir la memòria per tal d’evitar que es repeteixi, tot plegat acompanyats de les explicacions d’un docent del CdA de Pujalt. Es visitaran els barracons reconstruïts que feien servir alguns soldats, la zona de les tendes, un habitatge soterrat totalment camuflat reconstruït, les cuines on servien l’àpat diari, l’habitatge dels cuiners i el refugi antiaeri.

  La visita té una durada aproximada  de  2,5h tot i que es   pot   allargar   o   escurçar segons convingui. La visita es pot  complementar   fent   una visita pel  poble  als  diferents punts   de   referència   de   la Guerra   Civil,   al   llarg   del poble   i   amb   l’ajuda d’un mapa,  es  poden  anar  trobant els diferents punts d’interès amb una petita placa i una petita explicació.

  Per més informació podeu enviar mail a info@observatoridepujalt.cat

  Estada de 2 o 3 dies al CdA de Pujalt

  Són estades en que els alumnes poden treballar meteorologia, astronomia i energies renovables dins d’un entorn ideal per poder-les observar, gaudir i aprendre tot practicant a la vegada una mica d’esport. Aquestes estades també es poden complementar amb la visita al Memorial de l’Exèrcit Popular, àmbit Guerra Civil.

  Estan dirigides a partir d’alumnes de 5è i 6è de primària i per a tota la secundària tot i que també es pot adaptar a Cicle Mitjà de primària. S’adapta al nivell de cada grup.

  Els objectius són tots els que trobareu en els 4 tipus de sortides: meteorologia, astronomia, energies renovables i guerra civil que trobeu descrits entre les pàgines 3-11.

  Per aquest proper curs 2023-2024 cal tenir present que es manté com a casa de colònies el Casal la Salle Sant Martí a Veciana (https://aie.revisa.cat/es/allojaments/casal-sant-marti) i que es necessita un autocar per fer els desplaçaments entre el CdA de Pujalt i la casa de colònies situada a 9km. Aquest autocar pot ser el del propi centre o es pot llogar un autocar de la zona.

   

  L’alumnat porta a terme una sèrie d’activitats pactades amb el centre. Són possibles activitats de meteorologia, astronomia, energies renovables i Guerra Civil. Les activitats possibles són: Una caminada de 4km pel Sistema Solar a escala (2h), un taller de meteorologia (3-4h), una observació astronòmica nocturna amb telescopi (2h), demostracions d’energies renovables en el que es portarà a terme una volta en bicicleta (8-12 km) per l’entorn de Pujalt (4h), observació solar i viatge virtual per l’Univers (2h), la llum, fases i eclipsis (2h), planetari (1h) i visita al Memorial de la Guerra Civil (2,5h). Les durades es poden allargar o escurçar segons convingui. El disseny de l’estada es porta a terme entre el CdA de Pujalt i el centre per tal de poder potenciar al màxim l’aprenentatge. De cara al setembre es porta a terme una trobada de coordinació amb les escoles en format de videoconferència tot i que també pot ser presencial. Aquí es portarà a terme un intercanvi d’informació necessari per afrontar el treball previ a l’estada. També es concretarà l’estada amb les activitats que es portaran a terme i tota la logística. Finalment es coordinarà el treball posterior a l’estada.

   

  El centre arriba el primer dia directament al CdA de Pujalt, a l’arribar l’alumnat esmorza i es comencen les activitats programades. Al migdia es dina al costat del CdA, cal portar-se el dinar. A la tarda es continuen les activitats. Quan acaben l’alumnat fa pausa per berenar, cal portar-se el berenar, i entre les 17:30h  i les 18:30h de la tarda es surt del CdA direcció a la casa de colònies Casal la Salle a Veciana situada a 9km, uns 20 minuts en autocar des de Pujalt. A l’arribar s’instal·len, descansen i sopen a les 20:30h. A les 21:30h tornen al CdA per portar a terme l’observació astronòmica nocturna. En el segon dia es continuen les activitats començant a les 10h.

  L’alumnat i el professorat han de portar-se l’esmorzar, dinar i berenar del primer dia. El primer àpat a la casa de colònies és el sopar del primer dia.

  La pensió complerta i l’allotjament per l’alumnat i el professorat pel curs 2022-2023 ha estat de 33€ per dia. Estem pendents de l’actualització pel proper curs 2023-2024.

  Per tan una estada de 3 dies tindria un cost a la casa de colònies per persona de 66€ i la de 2 dies de 33€. Aquest cost es paga directament a la casa.

  Pel cost total caldria afegir 3€ per dia per les activitats que es porten a terme al CdA. 9€ per estada de 3 dies i 6€ per l’estada de 2 dies.

  Caldria afegir el cost de fer l’activitat en bicicleta, es fa pressupost ajustat.

  Caldria afegir el cost de llogar l’autocar per fer els desplaçaments entre el CdA i la casa de colònies. Per una estada de 3 dies el mínim nombre de desplaçaments és de 4 i el màxim 8. Per estada de 2 dies mínim 2 i màxim 4 viatges. Per fer aquests càlculs es té en compte que el darrer dia l’autocar del centre recull l’alumnat abans d’anar a dinar.

  Pel que fa a l’observació nocturna els docents del CdA es poden desplaçar a la casa de colònies per tal d’estalviar-se els dos viatges amb autocar. Per altra banda el segon dia es pot dinar de pícnic per tal d’estalviar-se dos viatges més. El cost del viatge amb autocar de 55 places és de 132€.

   

  Resumint:

  Estada de 3 dies à 66€ casa de colònies + 9€ activitats al CdA + 4/6€ activitat en bicicleta (opcional) = Entre 75€ – 81€ en funció de les activitats. Si cal llogar autocar llavors cal afegir 4-8 viatges que sumen entre 528€-1.056€ (132€ el viatge).

  Estada de 2 dies à 33€ casa de colònies + 6€ activitats al CdA + 4/6€ activitat en bicicleta (opcional) = Entre 39-45€ en funció de les activitats. Si cal llogar autocar llavors cal afegir 2-4 viatges que sumen entre 264€-528€ (132€ el viatge).

   

  Per més informació podeu enviar mail a info@observatoridepujalt.cat

  Xerrades a les escoles

  Xerrada de meteorologia amb experiments

  Xerrada a partir de la realització d’experiments meteorològics adreçada a tots els alumnes de primària, ESO i Batxillerat. La xerrada s’adapta al nivell i edat dels alumnes.

  Objectius:

  • Aprendre propietats de l’aire.
  • Saber per què es mou l’atmosfera.
  • Conèixer el moviment de l’atmosfera que facilita la formació i la desfeta dels núvols.
  • Saber interpretar un mapa del temps.
  • Observar, fer hipòtesis, realitzar experiments, fer ciència.

   

  Abans de la xerrada es dissenya conjuntament entre el CdA de Pujalt i l’escola els punts a treballar a la xerrada. També el treball previ i treball posterior a la xerrada.

   

  Xerrada d’astronomia

  La xerrada té dues parts, una a l’aula i un altre al planetari. A l’aula es treballa la força de a gravetat i el moviment dels planetes i satèl·lits, les fases de la Lluna, els eclipsis, per què tenim estacions i algun experiment. En una segona part ens introduïm dins del planetari de 4,5m de diàmetre a on projectem el cel i visualitzarem el treballat a l’aula i més coses de l’espai. Està adreçada a tots els alumnes de primària, ESO i Batxillerat. La xerrada s’adapta al nivell i edat dels alumnes.

  Objectius de la xerrada:

  • Aprendre conceptes bàsics d’
  • Observar el moviment de cel dins del planetari per aprendre conceptes astronòmics.
  • Aprendre a partir de l’observació d’experiments.

   

  La xerrada comença des de l’Estació Espacial Internacional, imatge en directe, tot recordant que la ciència és un treball en equip. Al llarg de la xerrada es mostren, amb el programa, els diferents objectes que podem observar en el cel nocturn amb i sense telescopi. Es pregunta i s’ensenya com els antics van saber diferenciar els planetes de les estrelles. S’intercala algun petit experiment pel mig com per exemple el que ens explica com s’aguanten els planetes al voltant del Sol o el de la refracció atmosfèrica o per què tenim estacions.

  També es parla del moviment de les estrelles, com trobar l’estrella polar, el moviment dels planetes, etc.

  Igual que en la xerrada de meteorologia, abans de la xerrada es dissenya conjuntament entre el CdA i el centre els punts a treballar a la xerrada. També el treball previ i treball posterior a la xerrada.

   Xerrada d’energies renovables

  Xerrada en que es porta a terme la part de demostracions d’energies renovables explicades a la pàgina 9. Està adreçada a tots els alumnes de primària, ESO i Batxillerat. La xerrada s’adapta al nivell i edat dels alumnes.

   

  Objectius de la xerrada:

  • Entendre el concepte d’energia, d’on prové i l’eficiència energètica.
  • Entendre el procés de generació i transport de l’energia elèctrica.
  • Aprendre, observant demostracions, el concepte de renovable i no renovable.
  • Conscienciar a l’alumne dels residus que generem.

   

  A l’acabar, si el temps ho permet, es surt al pati i es fa unes petites demostracions amb energia solar: energia solar tèrmica, energia solar fotovoltaica i es genera hidrogen a partir d’aigua.

   

  Igual que en la xerrada de meteorologia, abans de la xerrada es dissenya conjuntament entre el CdA i el centre els punts a treballar a la xerrada. També el treball previ i treball posterior a la xerrada.

  Les tres xerrades tenen una durada de 2h per grup classe cada una ajustable.

  El cost per fer una xerrada és de 3€ per alumne amb un mínim de 100€ + el desplaçament. En cas de reduir-se la llargada de les xerrades es pot ajustar el cost.