La matinada de dimarts la nau DART de la NASA va impactar amb l’asteroide
Dimorphos de 160m de diàmetre. Tot plegat en el primer experiment dins del projecte de
defensa planetària. per mirar de desviar un asteroide per part dels humans.

L’asteroide es trobava a més de 10 milions de quilòmetres de distància en el moment
de l’impacte i per tan la nau va fer tot el tram final fins a impactar de forma totalment
autònoma.

Des del Parc Astronòmic de l’Observatori de Pujalt, amb col·laboració de l’IEEC, CSIC i
NASA es va fer el seguiment d’aquest fenomen i es va poder capturar imatges dels moments
posteriors a l’impacte gràcies al telescopi TGS de 20”. Aquestes imatges han estat compartides
amb l’investigador Josep Maria Trigo de l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya que a la
vegada forma part del projecte DART de la NASA.

Tota aquesta informació i posteriors captures en properes nits, serviran per anar
confirmant si aquest parell d’asteroides sofreixen les desviacions d’òrbita esperades.
Amb aquest impacte la dinàmica de l’asteroide ha de variar i això farà variar l’asteroide
principal on orbita Dimorphos que és Didymos. Tot plegat ajudarà a comprovar quin canvi es
produeix i així tenir més informació a l’hora de planificar en un futur a anys vista com podrem
desviar asteroides que puguin ser un perill per la vida a la Terra.