El planeta WASP-127b, a més de 525 anys llum de distancia, es un Saturn-calent; amb massa similar a la de Saturn orbitant molt de a prop la seva estrella, una vegada cada quatre dies. Rep sis-centes vegades més radiació estel·lar que la Terra, arribant a temperatures al voltant d’uns 1100 ºC.

Dit això, coneixíem que aquest planeta i en especial la seva atmosfera tenia núvols, però ara coneixem més detalles…

Les observacions en infraroig del telescopi espacial Hubble i de llum visible de l’espectrògraf ESPRESSO acoblat al VLT en Xile van aconseguir explorar vàries zones de l’atmosfera.

En observar el pas del planeta per davant de la seva estrella, es van detectar pautes incrustades en la llum estel·lar filtrada per l’atmosfera planetària i alterades per les seves components químiques.

Principalment es va detectar sodi, com en altres planetes semblants, però a molta menor altitud de l’esperat. També es va detectar intensos senyals de vapor d’aigua, sols en l’infraroig, i per això es dedueix que es troba apantallat pels núvols opacs al visible.

Així es va concretar la presència d’una capa atmosfèrica de núvols amb una pressió entre els 0,3 i 0,5 mil·libars.

No sabem encara la composició dels núvols, tot i que encara no esperem que siguin pas gotes d’aigua…