• HORA: 06:59h TU
  • Nº WOLF: 61
  • SEEING: Bo
  • OBSERVACIONS: Noves taques generades fa poques hores. La més gran apreciable a la fotografia, té aproximadament un 120% de la mida del planeta Terra.
  • LINK A LA IMATGE EN GRAN