Si mirem la temperatura mitjana a l’Observatori de Pujalt dels darrers 12 mesos, octubre 2017 – setembre 2018, ens trobem que hi ha hagut una temperatura mitjana de 13,15ºC aquests darrers 12 mesos, temperatura superior a la mitjana de la sèrie que és de 13,08ºC. Aquesta temperatura mitjana anual, superior a la mitjana de la sèrie, s’ha donat en els darrers 5 anys, des de l’octubre de 2013 fins el setembre de 2018, una situació poc freqüent.

  Cal recordar que al setembre de 2017, i fins el juny de 2018, va haver un canvi de tendència amb temperatures a la baixa. Tot i així, en els darrers 3 mesos les temperatures s’han tornat a situar per sobre de la mitjana i han tornat a portar la temperatura mitjana anual per damunt de la mitjana de la sèrie