El darrer mes de juny ha estat plujós a la comarca donat que les precipitacions han superat entre un 10-90%, en funció de les zones, les mitjanes climàtiques. Pel que fa a les temperatures ha estat un mes fred en zones elevades i més normalitzat en zones no elevades com a la Conca d’Òdena (Dades del Servei Meteorològic de Catalunya).

En el cas de l’Observatori de Pujalt la temperatura mitjana del mes ha estat la més baixa des del juny de 2013 i la tercera més baixa del període 2004-2020. La temperatura mitjana s’ha situat en 18,6ºC quan la mitjana dels 17 anys de dades és de 20,1ºC. Pel que fa a les precipitacions el juny de 2020 s’han sumat fins a 69mm de precipitació quan la mitjana dels 17 anys de dades és de 38mm. Aquesta dada situa el juny de 2020 com el 3r més plujós de la sèrie per darrera dels 125mm del 2010 i dels 104mm del 2011.

Si mirem la precipitació dels darrers 12 mesos, període juliol 2019 a juny 2020, s’han acumulat a Pujalt fins a 775mm sent el període (juliol-juny) amb més precipitació de la sèrie. A sota s’adjunta l’evolució de la precipitació en aquest període des de l’inici de la sèrie: