07:37 - 08:37

1 hora

Seguiment diari

Nº de grups de taques solars 7
Nº quantitat de taques solars totals 40
Nº de Wolf total 110
Nº de protuberàncies actives 4
Nº de protuberàncies quiescents 1
Nº de filaments 3
Nº de fulguracions actives en el moment d'obs. 0
Nº A (Nº de regions actives visibles a ull nu) 6
Seeing Bo