08:09 -

Seguiment diari

Nº de grups de taques solars 5
Nº quantitat de taques solars totals 77
Nº de Wolf total 127
Nº de protuberàncies actives 0
Nº de protuberàncies quiescents 4
Nº de filaments 4
Nº de fulguracions actives 1
Nº A (Nº de regions actives visibles a ull nu) 5
Seeing Regular