08:07 - 09:07

1 hora

Seguiment diari

  • Hora d'observació: 08:07TU
  • Seeing: Bo
  • Estat meteorològic: octes de núvol- 0; vent- 3,6 m/s; temperatura- 15,2º; humitat- 65%
  • Nº Wolf: 7 grups de taques solars + 68 taques solars = Nº wolf: 138
  • Observació: Forta inestabilitat a la regió activa 13663 i 13664, apreciable a la fotografia com principal punt d'emissió de raigs X.
  • Fotografia en gran: https://observatoridepujalt.cat/wp-content/uploads/2024/05/08_07_15Z__l2_ap19265_conv.jpg