11:09 -

Seguiment diari

  • Hora d'observació: 11:09TU
  • Seeing: Bo
  • Estat meteorològic: octes de núvol- 4; vent- 3,4m/s; temperatura- 9,6º; humitat- 72%
  • Nº Wolf: 9 grups de taques solars + 62 taques solars = Nº wolf: 152
  • Observació: Núvols alts durant l'observació que impedeix veure gran detall. Creixement de la regió activa 13576 respecte el dia anterior.
  • Fotografia en gran: https://observatoridepujalt.cat/wp-content/uploads/2024/02/080224_p.jpg