13:41 -

Seguiment diari

  • Hora d'observació: 13:41TU
  • Seeing: Molt bo
  • Estat meteorològic: octes de núvol- 0; vent- 1,1m/s; temperatura- 7,6º; humitat- 80%
  • Nº Wolf: 10 grups de taques solars + 68 taques solars = Nº wolf: 168
  • Observació: Nova regió activa de gran mida e inestable.
  • Fotografia en gran: https://observatoridepujalt.cat/wp-content/uploads/2024/02/070224_p.jpg