07:59 -

Seguiment diari

  • Hora d'observació: 07:59TU
  • Seeing: Bo
  • Estat meteorològic: octes de núvol- 0; vent- 2,3m/s; temperatura- 6,5º; humitat- 84%
  • Nº Wolf: 12 grups de taques solars + 47 taques solars = Nº wolf: 167
  • Observació: Aparició de nous porus i noves regions actives de mida molt petita.
  • Fotografia en gran: https://observatoridepujalt.cat/wp-content/uploads/2024/02/050224_p.jpg