08:14 -

Seguiment diari

  • Hora d'observació: 08:14TU
  • Seeing: Molt bo
  • Estat meteorològic: octes de núvol- 0; vent- 1,6m/s; temperatura- 10,1º; humitat- 87,4%
  • Nº Wolf: 4 grups de taques solars + 49 taques solars = Nº wolf: 89
  • Observació: Sense canvis aparents respecte el dia anterior
  • Fotografia en gran: https://observatoridepujalt.cat/wp-content/uploads/2024/01/260124_p.jpg