15:04 -

Seguiment diari

  • Hora d'observació: 15:04TU
  • Seeing: Molt bo
  • Estat meteorològic: octes de núvol- 3; vent- 3,1m/s; temperatura- 13,4º; humitat- 69,8%
  • Nº Wolf: 5 grups de taques solars + 31 taques solars = Nº wolf: 81
  • Observació: Es redueix el nombre visible de taques solars respecte el dia anterior.
  • Fotografia en gran: https://observatoridepujalt.cat/wp-content/uploads/2024/01/250124_p.jpg