11:25 -

Seguiment diari

  • Hora d'observació: 11:25TU
  • Seeing: Dolent
  • Estat meteorològic: octes de núvol- 1; vent- 4,2m/s; temperatura- 12,1º; humitat- 87,6%
  • Nº Wolf: 5 grups de taques solars + 62 taques solars = Nº wolf: 112
  • Observació: Es redueix el nombre visible de taques solars respecte el dia anterior. Durant l'observació encara s'aprecia petits bancs de boira al voltant
  • Fotografia en gran: https://observatoridepujalt.cat/wp-content/uploads/2024/01/240124.jpg