14:49 -

Seguiment diari

  • Hora d'observació: 14:49TU
  • Seeing: Bo
  • Estat meteorològic: octes de núvol- 6; vent- 2,0m/s; temperatura- 10,2º; humitat- 84,9%
  • Nº Wolf: 7 grups de taques solars + 98 taques solars = Nº wolf: 168
  • Observació: Forta fragmentació de regions actives. Inestabilitat en la regió activa superior, provocant fulguracions de categoria M en les últimes hores. En el moment de la captura, s'aprecia zones blanquinoses en la regió activa superior, que no es més que llocs de alliberació de raigs X.
  • Fotografia en gran: https://observatoridepujalt.cat/wp-content/uploads/2024/01/230124.jpg