11:48 -

Seguiment diari

  • Hora d'observació: 11:48TU
  • Seeing: Dolent
  • Estat meteorològic: octes de núvol- 0; vent- 4,2 m/s; temperatura- 4,8º; humitat- 84,2%
  • Nº Wolf: 9 grups de taques solars + 60 taques solars = Nº wolf: 150
  • Observació: Fragmentació de regions actives respecte dies anteriors. La regió activa més gran i fragmentada es la que més inestabilitat presenta a hores d'ara
  • Fotografia en gran: https://observatoridepujalt.cat/wp-content/uploads/2024/01/11_48_05Z__l2_ap20035_conv-copia.jpg