Les energies renovables a l’Observatori de Pujalt

Al món cada vegada som més gent i gastem més energia. La generació d’energia allibera, en els casos de combustibles fòssils, gasos d’efecte hivernacle. L’augment d’aquests gasos és segons la comunitat científica internacional el responsable del Canvi Climàtic que pateix i patirà el planeta Terra. Per tal de disminuir aquest Canvi Climàtic tenim la solució amb les energies renovables.
Les energies renovables són totes aquelles que utilitzen els recursos que ens dóna la natura al mateix ritme que la natura les genera. D’aquesta manera aquest tipus d’energia és inesgotable. És una manera d’obtenir energia de la natura de forma sostenible. Les energies no renovables són just tot el contrari. Per aquest tipus d’energies gastem recursos de la natura a un ritme molt superior al que la natura ens els va donant. Un exemple el tenim amb el petroli i la seva crema per obtenir energia.
Des de l’Observatori de Pujalt volem fer difusió d’aquestes energies renovables per tal de posar el nostre granet de sorra en fer d’aquest món un món cada vegada més sostenible, ja que si no canviem els recursos que ens dóna aquest planeta aquests s’acabaran exhaurint.
Les principals energies renovables són: l’hidràulica, la solar fotovoltaica, la solar tèrmica, l’eòlica, la geotèrmica i la de biomassa.