El dijous 4 d’octubre ens van visitar 44 alumnes de 2n d’ESO de l’Institut Antoni Torroja de Cervera per tal de portar a terme el taller de meteorologia.

Entre totes les preguntes que ens van fer va haver una, feta per un professor, que era:

Es pot assegurar al 100% que no plourà un dia determinat?

Amb una sèrie d’experiments relacionats amb la pressió atmosfèrica hem mirat de visualitzar propietats que té l’aire i com aquest ho fa per moure’s a l’atmosfera. Després de fer alguns experiments al voltant de la força de l’aire i la pressió atmosfèrica hem acabat treballant amb els anticiclons i les depressions i el moviment de l’aire al seu voltant. Acte seguit hem fet un núvol dins d’una garrafa. En fer el núvol hem recordat que en els ascensos d’aire hi ha una pèrdua de pressió de la massa d’aire que ascendeix i aquesta al fer-ho ràpidament per temperatura. Aquest descens de temperatura permet la condensació del vapor d’aigua en gotes d’aigua o cristallas de gel. Per tal que es formi un núvol necessitem en superfície, humitat com més elevada millor (vapor d’aigua), i que la massa d’aire humida ascendeixi. Si ho fa podrà arribar al 100% d’humitat i començar a formar un núvol. Quan tenim un anticicló, aquest impedeix l’ascens de les masses d’aire i dificulta, doncs, la formació dels núvols. Els anticiclons són llocs amb més pressió atmosfèrica més elevada que al voltant i l’aire té tendència a baixar. Les depressions són zones amb menys pressió atmosfèrica que al seu voltant i l’aire té tendència a pujar. Una depressió, doncs, facilita la formació dels núvols i un anticicló en dificulta la seva formació.

Quan tenim anticiclons potents podem assegurar, en un percentatge molt elevat, que no es formaran núvols. Cal tenir en compte que no tan sols mirem l’ascens o descens de l’aire, mirem també la humitat present en superfície. Si tenim un potent anticicló i a més tenim humitat baixes en superfície… llavors encara més difícil que es pugui formar el núvol. Pot tot i així formar-se un núvol? Doncs, podria ser, podem tenir que el vent en superfície agafi camins diferents per l’orografia i acabi convergint, xocant, en algun indret. Aquest aire que xoca, convergeix, acaba ascendint… si la convergència és molt marcada llavors podem tenir un núvol i fins i tot precipitació.

Per tan, la resposta seria…. que hi ha situacions en que podem assegurar en una probabilitat molt elevada que no es formaran núvols, tot i que no tenim el model exacte al 100% del que farà l’aire i que per tan sempre hi ha un grau d’incertesa més o menys elevat. 

Tot i així, en el dia que ens han visitat els alumnes de l’Institut Antoni Torroja, tenim un bon anticicló al damunt de la Penìnsula Ibèrica i Centre Europa que no permet el creixement de nuvolades. 

A la vegada encerclem les dues depressions properes a l’anticicló a on es formen núvols tot i que no es formen a tot arreu.