Seguiment de l’activitat solar

Al Parc Astronòmic de Pujalt, fem seguiment diari de l’activitat solar amb els nostres telescopis solars de gran mida. El seguiment de l’activitat solar és una de les tasques diàries d’investigació que realitzem a l’Observatori Pujalt. 

Aquesta investigació la realitzem des dels nostres dos telescopis solars:

Telescopi solar primari: LUNT LS100THa BF1800: Disposa d’un filtre d’hidrogen alpha, amb doble pas de banda, que permet obtenir detalls molt importants de la fotosfera i cromosfera solar. Aquests detalls com ara taques solars, filaments magnèticsprotuberàncies, fàcules i altres; poden canviar de posició, forma i quantitat amb el pas de les hores.

 Telescopi solar secundari: SKYWATCHER ED 120/900: Disposa d’un prisma de Herschell especial per poder observar les taques solars amb gran contrast i permet fer seguiment de l’evolució d’aquestes.

Totes les fotografies són lliures d’ús, sempre que se citi que han estat realitzades des de l’Observatori de Pujalt.

Seguiment diari

En el següent calendari trobareu les observacions solars que realitzem diàriament, sempre i quan la meteorologia ho permeti. En cada informe s’inclou la següent informació:

Nº de grups de taques solars: Quantitat de grups de taques que comparteixen els camps magnètics.

Nº quantitat de taques solars totals: Quantitat de taques solars totals observades individualment

Nº de Wolf total: El número Wolf es calcula diàriament multiplicant per 10 el  de grups de taques observats i sumant el nombre de taques solars que es veuen a la superfície del Sol. Aquesta mesura s’utilitza per quantificar l’activitat solar i determinar si estem en períodes de màxima o mínima activitat solar. ( Wolf = 10·G+S)

Nº de protuberàncies actives: Quantitat de protuberàncies que suposen risc d’ejecció.

Nº de protuberàncies quiescents: Quantitat de protuberàncies que son estables.

Nº de filaments: Quantitat de filaments visibles de gran mida

Nº de fulguracions actives: Quantitat de fulguracions actives en el moment de la captura de dades

Nº A (Nº de regions actives visibles a ull nu): Numero de regions actives visibles a simple vista amb llum blanca, sense utilitzar camèra.

Seeing: Estabilitat atmòsferica. (Dolenta, Regular, Bona, Excelent)

juliol 8, 2024

Seguiment solar diari

Seguiment solar diari


juliol 8, 2024

Nº de grups de taques solars 6
Nº quantitat de taques solars totals 20
Nº de Wolf total 80
Nº de protuberàncies actives 2
Nº de protuberàncies quiescents 0
Nº de filaments 0
Nº de fulguracions actives en el moment d'obs. 0
Nº A (Nº de regions actives visibles a ull nu) -
Seeing Molt bo

Nº de wolf observat/calculat en funció de les observacions visuals o per CCD fetes al Parc Astronòmic de Pujalt, juntament amb membres de ROSME (Red de Observadores Solares y Meteorologia Espacial)

Vídeos d’esdeveniments solars

Fluxe de raigs X actualitzat:

Fluxe de protons actualitzat:

Situació del vent solar actualitzat: