08:16 -

Seguiment diari

Nº de grups de taques solars 6
Nº quantitat de taques solars totals 20
Nº de Wolf total 80
Nº de protuberàncies actives 2
Nº de protuberàncies quiescents 0
Nº de filaments 0
Nº de fulguracions actives en el moment d'obs. 0
Nº A (Nº de regions actives visibles a ull nu) -
Seeing Molt bo