09:20 -

Seguiment diari

Nº de grups de taques solars 13
Nº quantitat de taques solars totals 62
Nº de Wolf total 192
Nº de protuberàncies actives 2
Nº de protuberàncies quiescents 1
Nº de filaments 3
Nº de fulguracions actives en el moment d'obs. 0
Nº A (Nº de regions actives visibles a ull nu) 6
Seeing Regular