10:02 -

Seguiment diari

Nº de grups de taques solars 8
Nº quantitat de taques solars totals 57
Nº de Wolf total 137
Nº de protuberàncies actives 2
Nº de protuberàncies quiescents 0
Nº de filaments 2
Nº de fulguracions actives en el moment d'obs. 0
Nº A (Nº de regions actives visibles a ull nu) 4
Seeing Bo