09:43 -

Seguiment diari

Nº de grups de taques solars 8
Nº quantitat de taques solars totals 74
Nº de Wolf total 154
Nº de protuberàncies actives 2
Nº de protuberàncies quiescents 1
Nº de filaments 3
Nº de fulguracions actives en el moment d'obs. 0
Nº A (Nº de regions actives visibles a ull nu) 7
Seeing Molt Dolent