07:03 -

Seguiment diari

Nº de grups de taques solars 5
Nº quantitat de taques solars totals 99
Nº de Wolf total 149
Nº de protuberàncies actives 1
Nº de protuberàncies quiescents 1
Nº de filaments 5
Nº de fulguracions actives en el moment d'obs. 0
Nº A (Nº de regions actives visibles a ull nu) 3
Seeing Bo