10:25 -

Seguiment diari

Nº de grups de taques solars 3
Nº quantitat de taques solars totals 77
Nº de Wolf total 103
Nº de protuberàncies actives 1
Nº de protuberàncies quiescents 2
Nº de filaments 3
Nº de fulguracions actives 0
Nº A (Nº de regions actives visibles a ull nu) 3
Seeing Regular