14:32 -

Seguiment diari

Nº de grups de taques solars 5
Nº quantitat de taques solars totals 37
Nº de Wolf total 87
Nº de protuberàncies actives 0
Nº de protuberàncies quiescents 2
Nº de filaments 1
Nº de fulguracions actives 0
Nº A (Nº de regions actives visibles a ull nu) -
Seeing Regular