07:51 -

Seguiment diari

Nº de grups de taques solars 8
Nº quantitat de taques solars totals 36
Nº de Wolf total 116
Nº de protuberàncies actives 0
Nº de protuberàncies quiescents 6
Nº de filaments 2
Nº de fulguracions actives 0
Nº A (Nº de regions actives visibles a ull nu) -
Seeing Bo