juny 21, 2024

Seguiment solar diari

Seguiment solar diari

11:03
juny 21, 2024

Nº de grups de taques solars 5
Nº quantitat de taques solars totals 79
Nº de Wolf total 129
Nº de protuberàncies actives 2
Nº de protuberàncies quiescents 1
Nº de filaments 3
Nº de fulguracions actives en el moment d'obs. 0
Nº A (Nº de regions actives visibles a ull nu) 4
Seeing Molt Dolent

Return to calendar Imprimir